Yaman ng Aggasi

CONGRATULATIONS! “Yaman ng Aggasi” bagged the PEOPLE’S CHOICE AWARD in the recently concluded SINEKADA 2020. Other winners are as follows:MINOR AWARDS SINEKADA 2020 BEST IN CINEMATOGRAPHY (TOP5, Dalawang Guryon, Hapag, Apat na Pahina, Badang, at Isang Tawag)WINNER: HAPAG BEST IN STORY TELLINGTOP5 (with a tie) : Yaman ng Agassi, Dalawang Guryon, Hapag, Badang, Isang Tawag continue reading : Yaman ng Aggasi